Gjøvikklubbens markering av FN`s Orange kampanje mot vold mot kvinner

25.11.21 Markerte vi FNs Orange kampanje mot vold mot kvinner. Vi lyssatte Hovdetoppen (en høyde over byen) i oransje og hadde stand i byen.