Tidligere tillitskvinner

Styret 2019 -2021

President          Vigdis Karsrud

Visepresident    Susanne Blichfeldt

Kasserer           Eva Gunler

Sekretær          Solveig S. Hansen

Styremedlem    Marit F. Amundsen

Suppelant 1      Bodil Sægrov

Suppelant 2      Marjorie Johstone

 

Styret 2018 - 2019

President          Merethe Bunes

Visepresident    Vigdis Karsrud

Kasserer           Eva Gunler

Sekretær          Solveig S. Hansen

Styremedlem  Sissel Gjersem

 

Styret 2017 - 2018

President          Merethe Bunes

Visepresident    Vigdis Karsrud

Kasserer           Eva Gunler

Sekretær          Solveig S. Hansen

Styremedlem    Sissel Gjersem

Suppleant 1      Anna Marit Ingvaldsen

Suppleant 2      Hillevi Bolander