Hvem er vi?

Klubben er tilknyttet Soroptimist Internasjonal (SI), en verdenomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner.

Soroptimistene arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimist International har rådgivende status og talerett i FN.

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss i:
  å fremme menneskerettigheter for alle
  å bedre kvinnens stilling i samfunnet
  å bedre miljø og helse der behovet er størst
  å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt.

Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

På hvert møte begynner vi med å tenne lys og lese Soroptimistappellen:

"La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet 
og under ansvar."

Vi har 10 møter i året, og det er møteplikt.

Som soroptimist:

  • Kan du bidra til å sikre menneskerettighetene og bedre kvinner og barns levekår
  • Kan du delta i spennende prosjektarbeid
  • Får du mulighet til egenutvikling og ny kunnskap
  • Blir du kjent med mange kvinner i nærmiljøet og i distriktet og kan knytte vennskap nasjonalt og på tvers av landegrenser og kulturer
  • Kan du delta på møter i andre klubber nasjonalt og internasjonalt
  • Får du et internasjonalt nettverk og kan delta på soroptimistarrangementer over hele verden