Møteplan

Møtene holdes i Bakkegata 1, første tirsdag i måneden kl 19:00, hvis ikke annet er avtalt.

PROGRAM 2020 -2021

Programmet er satt opp med forbehold om endringer i forbindelse med Covid-19.
Programkomite: Else, Britt, Bente, Mette 
Har du 5-min og er forhindret, bytter du selv med en av de andre.
Avmeldinger til Marit Flågen Amundsen: 
marit.flagen.amundsen@gmail.com  eller 90 51 87 53.           

 

Dato

 

Program

 

5-min

 

Diverse

 

 

01.09.2020

 

Høstmøte Fjordheim

45-års feiring!!

 

 

Leila Reinola

 

Felles transport fra

«Nytorvet» 18:30

 

 

06.10.2020

 

Ole Hannibal Hoff

Foredrag av:

Rita Wentzel Larsen

 

Marit Rognstad

På Øverby!!!

Felles transport fra

«Nytorvet» 18:30

 

 

03.11.2020

 

 

Grønne Arbeidsplasser

Torbjørn Skogsrød

 

Berit Schonhowd

På Øverby!!!

Felles transport fra «Nytorvet» 18:30

 

 

01.12.2020

 

Julemøte

Yrkesforedrag ved

Mette Granum Holm

 

Anne Kathrine Simenstad

På Øverby!!!

Felles transport fra

«Nytorvet» 18:30

HUSK JULEGAVE.

 

 

05.01.2021

 

Kvinner i Ledelse

Torunn Aas Taraldrud

Kari Sollien

 

Hilde Skumsrud Torkehagen

 

Møte Bakkegata 1

 

 

02.02.2021

 

 

Fontenehuset

 

Elin Synnøve Solberg

 

Møte Bakkegata 1

 

 

02.03.2021

??.03.2021

 

Årsmøte

Samarbeidsmøte

 

 

Else Nordvik Solberg

 

Møte Bakkegata 1

Sted ikke avklart

 

 

06.04.2021

 

 

Privat omsorgstjeneste

 

Anne Johanne Sørheim

 

Møte Bakkegata 1

 

 

04.05.2021

 

 

Læringsfabrikken Raufoss

 

Lise Walberg

 

Møte Bakkegata 1

 

 

01.06.2021

 

Sommermøte

Yrkesforedrag ved

Elin Synnøve Solberg

Kristina Weiseth

 

Tid og sted ikke avklart!

 

 

07.09.2021

 

Markens Grøde

 

 

Gunhild Aalstad

 

Avreise til Anne Johanne

«Nytorvet 18:30»