Hva skjer?

Møtene i Gjøvikklubben holdes i Bakkegata 1, første tirsdag i måneden kl 19:00, hvis ikke annet er avtalt. Møteplaner se eget punkt.

 

Oversikt over andre møter, kurs, frister mm:  Logg inn på sorotimistnorway.no, gå til Aktuelt og velg Kalender.

 

23. - 25. juni 2022 hadde vi BRUKTKJOLESALG i Stotgata 10, Gjøvik. Inntektene på kr 30 000,- gikk i sin helhet til Norske soroptimisters utdanningsfond.