Klubbmøter 2023

Januar 2023

Tilbakeblikk

Randi Kvernvold og Hilde T. Skumsrud fortalte om klubben i tidligere år. Begge ble tatt opp som medlemmer i desember 1978.

Lise W. hadde 5 min

 

 

Irene Andersen tas opp som nytt medlem, nr 3 i denne bilde.

 

 

Februar 2023

Foredrag ved sosionom Susan Wilson, opprinnelig fra Sør-Sudan, forteller om det å komme til Norge som flyktning, hun kom i Norge i 2000 med to små barn.

Susan Wilson

 

 

Anastasia Pettersen og Eli Fahlstrøm Fergestad, nr 3 og 4 i denne bilde, blir tatt opp i Gjøvik soroptimistklubb.

 

Yrkesforedrag fra Tannhelsesekretær Gianna F. Amundsen

 

Mars 2023

Marsmøtet i Gjøvik soroptimistklubb ble som kjent, holdt på NTNU hvor viserektor Gro Iren Kvanli Dæhlin holdt et svært interessert foredrag om NTNU generelt og NTNU Gjøvik spesielt.
Bodil Hagen Sægrov som er sykehjemsoverlege, hadde 5-minutter og ga oss et innblikk i pleie- og omsorgstjenesten sett fra "innsiden".
Gro Iren

 

 

Bodil

 

April 2023

 

 

På aprilmøtet i Gjøvik soroptimistklubb var det et mangfoldig og interessant program for 33 medlemmer og observatører. Arne Julsrud Berg fra Mjøsmuseet holdt et engasjerende foredrag om "Oppdrag Mjøsa" og Marianne Hjerpset som er daglig leder på Norli, Gjøvik, hadde et spennende yrkesforedrag. 😊

Yrkesforedrag Marianne 

Mai 2023

Årsmøte 2.mai

 

Juni 2023