Møteplan 2023

Møtene holdes den første tirsdagen hver måned.

Informasjon vil bli sendt på mail i forkant av hvert møte.