Hva gjør vi?

Klubben deltar på ulike arrangementer både lokalt og regionalt.

 Handlingsplanen for 2015-2019 finner du her

 Gjøvik soroptimistklubb støtter følgende prosjekter:

- Lokalt: SMISO Oppland. Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

- Nasjonalt: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør.    Bistandsorganisasjonen FORUT

- Internasjonalt: Soroptimist Go for Water (FNs vann-tiår 2005 - 2015)

 

 

 Mer informasjon:

Vil du vite mer om hva vi står for? 
Du kan laste ned vår informasjonsbrosjyre her.