Hva gjør vi?

Klubben deltar på ulike arrangementer både lokalt, regionalt og internasjonalt.

 Gjøvik soroptimistklubb støtter følgende prosjekter:

  • SMISO Oppland. Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
  • Norske soroptimisters utdanningsfond   
  • Bistandsorganisasjonen FORUT

 

  

 Mer informasjon:

Vil du vite mer om hva vi står for? 
Du kan laste ned vår informasjonsbrosjyre her.