Bli medlem i Gjøvik Soroptimistklubb

Ønsker du å bli medlem kan du sende en søknad eller henvende deg til ett av våre medlemmer. Søknad sendes til : gjovik@soroptimistnorway.no

SOM MEDLEM AV GJØVIK SOROPTIMISTKLUBB FÅR DU:

* mulighet til å jobbe med og støtte prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling nasjonalt og internasjonalt.

* et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland

* mulighet til å delta i arrangementer over hele verden

* bli kjent med mange hyggelige kvinner i ditt nærmiljø

* sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

* 5 minutters innlegg og "ordet fritt" fra medlemmer

 

Vil du vite mer om hva vi står for? 

Du kan laste ned vår informasjonsbrosjyre her.