Globus kafe

Globus kafe

Språkkafe på Globus
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på Språkkaféen på Globus. Språk er viktig for integrering. Her hjelper de med uformell norsktrening.