Møteplan 2021 - 2022

Møtene holdes den første tirsdagen hver måned.

Informasjon vil bli sendt på mail i forkant av hvert møte.

Møteplan 2021 - 2022