Velkommen til Gjøvik Soroptimistklubb

Klubben er tilknyttet Soroptimist Internasjonal (SI), en verdenomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner.

Vi engasjerer oss i:
  å fremme menneskerettigheter for alle
  å bedre kvinnens stilling i samfunnet
  å bedre miljø og helse der behovet er størst
  å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt.

Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

På hvert møte begynner vi med å tenne lys og lese Soroptimistappellen:

"La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet 
og under ansvar."

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima