Tillitskvinner 2021-22

Tillitskvinner i Gjøvik Soroptimistklubb 01.10.2021-31.12.22

Styret

President                         Susanne Blichfeldt               2 år

Visepresident                   Solveig Schjerpen Hansen    2 år

Kasserer                          Bodil Sægrov                      1 år ikke på valg

Sekretær                         Marianne Hjerpset               1 år ikke på valg

Styremedlem                   Tone Myrland                       2 år

Suppleant 1                     Gøran Bertoia                      1 år ikke på valg

Suppleant 2                      Ada Valle Huuse                  1 år ikke på valg

Representanter til L&R-møtet 2022

Representant 1                Susanne Blichfeldt                1 år ikke på valg

Representant 2                Solveig Schjerpen Hansen     2 år

Suppleant 1                     Tone Myrland                       1 år

Suppleant 2                     Marianne Hjerpset                1 år

Suppleant 3                     Alejandra Freyre                   2 år

Suppleant 4                     Henriette Mildner                  2 år

Programansvarlig          Kristina Weisæth                  1 år --deltar på planlegging

Ass. Programansvarlig  Britt Laeskogen                    2 år

Programkomite

                                       Bente Johansen                   1 år ikke på valg

                                       Mette Granum Holm             1 år 

                                       Hillevi H.T. Bolander             2 år

                                       Elin Synnøve Solberg           2 år

Ekstensjonskomite

                                       Marjorie Johnstone               2 år

                                       Lise Walberg                        1 år i

Revisorer  

                                        Elin Limoseth                      1 år ikke på valg

                                         Inger Lorentzen                  1 år ikke på valg

Valgkomite

                                         Vigdis Karsrud                    2 år

                                         Eva Gunler                         1 år ikke på valg

                                         Anne Kathrine Simenstad     1 år ikke på valg

Nettansvarlig for Facebook og hjemmesiden: Sissel Gjersem, Lise Walberg, Elin Synnøve Solberg